مرکز موسیقی بتهوون
loader
آواز VACCAI
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آوازخوانی دامیز
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

چند صدایی در آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

باز هم آواز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

صدای خود را آزاد کنید
99000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

کتاب صدای خود را آزاد کنید اثر راجر لاو بزرگترین استاد و مربی آواز و صداسازی دنیا، شما را با جادوی صدای خود در این کتاب آشنا میکند. همراه این کتاب مجموعه ۳۶ فایل صوتی همراه میباشد که در ارتباط با موضوع اصلی همین کتاب میباشد

بهداشت حنجره و آواز
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None