مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش خوانندگی (برای عموم)
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

می خوانم، می نوازم (سطح کودک ونوجوان)
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

صدای خود را آزاد کنید
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

کتاب صدای خود را آزاد کنید اثر راجر لاو بزرگترین استاد و مربی آواز و صداسازی دنیا، شما را با جادوی صدای خود در این کتاب آشنا میکند. همراه این کتاب مجموعه ۳۶ فایل صوتی همراه میباشد که در ارتباط با موضوع اصلی همین کتاب میباشد

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

خودآموز تمرین های تکنیکی آواز-به همراه CD
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

همخوانی در موسیقی جلد دوم چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آموزش همخوانی در موسیقی ( چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر )
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

باز هم آواز
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

بهداشت حنجره و آواز
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

ساز حنجره وچالش های تولید صدا
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

زیبایی شناسی آوازدر آثار آهنگسازان ایتالیایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آواز VACCAI
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آوازخوانی دامیز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آموزش تکنیک های خوانندگی و بیان (ویرایش دوم)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

خواندن در سطح گفتار( تکنیک پرورش صدا)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آهنگسازی آواز خوانی به زبان ساده
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

چند صدایی در آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None