مرکز موسیقی بتهوون
loader
صدای خود را آزاد کنید
99000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

کتاب صدای خود را آزاد کنید اثر راجر لاو بزرگترین استاد و مربی آواز و صداسازی دنیا، شما را با جادوی صدای خود در این کتاب آشنا میکند. همراه این کتاب مجموعه ۳۶ فایل صوتی همراه میباشد که در ارتباط با موضوع اصلی همین کتاب میباشد

بهداشت حنجره و آواز
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آوازخوانی دامیز
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

باز هم آواز
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آواز VACCAI
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

چند صدایی در آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None