مرکز موسیقی بتهوون
loader
آواز VACCAI
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

صدای خود را آزاد کنید
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

کتاب صدای خود را آزاد کنید اثر راجر لاو بزرگترین استاد و مربی آواز و صداسازی دنیا، شما را با جادوی صدای خود در این کتاب آشنا میکند. همراه این کتاب مجموعه ۳۶ فایل صوتی همراه میباشد که در ارتباط با موضوع اصلی همین کتاب میباشد

بهداشت حنجره و آواز
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم (سطح کودک ونوجوان)
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

خواندن در سطح گفتار( تکنیک پرورش صدا)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

می خوانم، می نوازم...سطح 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

آوازخوانی دامیز
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

خودآموز تمرین های تکنیکی آواز-به همراه CD
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

چند صدایی در آواز
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

باز هم آواز
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

زیبایی شناسی آوازدر آثار آهنگسازان ایتالیایی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

ساز حنجره وچالش های تولید صدا
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آموزش خوانندگی (برای عموم)
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آموزش همخوانی در موسیقی ( چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر )
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

مقدمه ای برای آواز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None

همخوانی در موسیقی جلد دوم چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آموزش تکنیک های خوانندگی و بیان (ویرایش دوم)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

آهنگسازی آواز خوانی به زبان ساده
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه آواز کلاسیک

None