مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 1 از 8
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
17500 تومان 25000 تومان 30٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

نقد موسیقی
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

جستارهایی در چیستی هنر اسلامی
24000 تومان 30000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

چیستی هنر
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

دانشنامه زیبایی شناسی (چاپ هفتم)
27600 تومان 34500 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

از میان سرودها و سکوت ها
60000 تومان 80000 تومان 25٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

موسیقی ترکیه
30000 تومان 40000 تومان 25٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره

نگارش این کتاب برای معرفی موسیقی ترکیه امروزی به همه ی خوانندگان از جمله مدرسان موسیقی، دانشجویان، قوم موسیقی شناسی و خوانندگان علاقه مند به دانستن می باشد. و همچنین در این کتاب پرداخته شده به افرادی که مهاجرت کرده اند به ترکیه و با خود موسیقی منطقه ی خود را آورده‌اند و یا افرادی که از روستای آناتولی به استانبول آمده و موسیقی را به همراه خود با آن سبک و سیاق خود آورده اند، یا موسیقی هایی که با مضامین سیاسی و بحث هایی که به هم گره خورده اند در این کتاب جمع و بحث شده است.

نشانه شناسی موسیقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه غیره

این کتاب مجموعه‌ای ترجمه-پژوهشی در زمینه زبانشناسی، معناشناسی و نشانه شناسی اجتماعی موسیقی است. پیشینه ی تاریخی و دلایل شکل گیری و علت اهمیت نشانه شناسی موسیقی را بررسی می‌کند و سپس در شش مقاله به صورت جداگانه از منظرهای زبانشناسی، نشانه شناسی،نمادپردازی،معناشناسی و ایدئولوژی موضوع نشانه شناسی در موسیقی را ارزیابی می‌کند.

پژواک اندیشه
33750 تومان 45000 تومان 25٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه غیره