مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش ساز دف
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری دف
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری تمبک
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

لطف تنبک
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

آموزش ساز درامز ( سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش ریتم نوازی در گیتار(سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

آموزش تمبک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

شناخت موسیقی کلاسیک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

در حلقه ی دف
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

آموزش تصویری ساز درامز
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None