مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش ساز دف
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تمبک
40000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

شناخت موسیقی کلاسیک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

در حلقه ی دف
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

آموزش تصویری دف
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

لطف تنبک
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None