مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش تصویری پیشرفته ساز دف
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری تمبک مقدماتی
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

لطف تمبک
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری دف
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری ساز درامز ( سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تصویری ریتم نوازی در گیتار(سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

آموزش تمبک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

شناخت موسیقی کلاسیک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

در حلقه ی دف
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None

آموزش تصویری ساز درامز
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کوبه ای

None