مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش تصویری ساز سنتور( سطح پیشرفته)
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

چهار مضراب های استاد فرامرز پایور
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

رنگ شهر آشوب
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

40 قطعه برای سنتور
50000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

چهل قطعه برای سنتور
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

ردیف دوره عالی چپ کوک برای سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

24 چهارمضراب از استاد ابوالحسن صبا
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

سنتور نوازی( ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

آموزش تصویری اجرای قطعاتی در سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

آموزش تصویری سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

صدسال سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

دستور سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

آثار درویش‌ خان برای سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

قطعات موسیقی مجلسی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None

۳۳ قطعه برای سنتور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور استاد فرامرز پایور
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

مجموعه ی پیش درآمد و رنگ
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه سنتور و قانون

None