مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
ریتم برای همه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش ریتم سازی در کیبورد و رایانه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

درک ریتم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

پارلاتی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم شناسی جامع
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح ساده)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تئوری موسیقی ریتم و وزن جلد اول
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

استاد امیر انجیری استرکی، در بخش اول کتاب تئوری موسیقی تلاش نموده تا با بررسی نظری ریتم در موسیقی، ارائه تعاریف مناسب در مورد اصطلاحات و قواعد موسیقایی، همچنین مقایسه ریتم در موسیقی غربی و ایرانی و ارائه نمونه های رایج آن هنرجویان را برای درک و انجام تمرینات بخش عملی کتاب آماده نماید.

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مبانی ریتم در موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تئوری ریتم1
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب کوچک ریتم - به همراه سی دی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

رسالۀ ریتم در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش سرایش ( سایت سینگینگ )
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

دوره ی کامل وزن خوانی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب دوره کامل وزن خوانی، به بررسی ساختار های جزء به جزء الگوهای ریتمیک پرداخته و با ارائه تمرینات کاربردی و طرح لیست کنترل در انتهای هر بخش از آموزش های خود، تلاشی شایسته برای آموزش ریتم و وزن‌خوانی به صورت مکتوب ارائه کرده است.

آموزش ریتم در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

وزن خوانی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم در موسیقی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None