مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
ریتم در موسیقی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب ریتم درموسیقی اثر شهرام مظلومی یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه یادگیری ریتم در موسیقی است. در این کتاب، انواع ریتم های ساده، ترکیبی، لَنگ و سکوت ها را بصورت ساده آموزش داده شده است.

وزن خوانی جلد اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سلکاتو( زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند)
52500 تومان 70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

وزن خوانی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش ریتم های کاربردی
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

ریتم خوانی وریتم شناسی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

سرایش2 اموزش عملی وزن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد.

تئوری موسیقی ریتم و وزن جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

استاد امیر انجیری استرکی، در بخش اول کتاب تئوری موسیقی تلاش نموده تا با بررسی نظری ریتم در موسیقی، ارائه تعاریف مناسب در مورد اصطلاحات و قواعد موسیقایی، همچنین مقایسه ریتم در موسیقی غربی و ایرانی و ارائه نمونه های رایج آن هنرجویان را برای درک و انجام تمرینات بخش عملی کتاب آماده نماید.

کتاب کوچک ریتم - به همراه سی دی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم شناسی جامع
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح متوسط)
13000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح ساده)
13000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم در موسیقی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تئوری ریتم1
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آموزش سرایش ( سایت سینگینگ )
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

مبانی ریتم در موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دوره ی کامل وزن خوانی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب دوره کامل وزن خوانی، به بررسی ساختار های جزء به جزء الگوهای ریتمیک پرداخته و با ارائه تمرینات کاربردی و طرح لیست کنترل در انتهای هر بخش از آموزش های خود، تلاشی شایسته برای آموزش ریتم و وزن‌خوانی به صورت مکتوب ارائه کرده است.

مبانی ریتم تئوریک 1
8500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی