مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
وزن خوانی 2
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

علی اکبر شکارچی، در مجموعۀ دو جلدی وزن خوانی، به آموزش اصولی ریتم خوانی به هنرجو می‌پردازد. این مجموعۀ کاربردی، ورزیدگی هنرجو را سبب می‌شود.

آموزش ریتم های کاربردی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

فراگیری ریتم و تسلط بر آن، جزء جدا نشدنی از موسیقی است. فرنان فونتن، در کتاب آموزش ریتم‌های کاربردی، به تدریس این موضوع مهم پرداخته است. مطالب و محتوای این کتاب، برای هر ساز قابل اجرا می‌باشد.

وزن خوانی جلد اول
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

آشنایی با ریتم در تئوری و عمل
88000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

رابرت استارر، نویسندۀ کتاب آشنایی با ریتم در تئوری و عمل می‌باشد. این کتاب ارزشمند، به هنرجویان و نوازندگان می‌آموزد که چگونه ریتم‌ها را بخوانند و اجرا کنند. همچنین، تسلط آن‌ها را بر خواندن انواع ریتم‌های اصلی و ترکیبی افزایش می‌دهد.

ریتم در موسیقی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب ریتم درموسیقی اثر شهرام مظلومی یکی از بهترین کتابهای موجود در زمینه یادگیری ریتم در موسیقی است. در این کتاب، انواع ریتم های ساده، ترکیبی، لَنگ و سکوت ها را بصورت ساده آموزش داده شده است.

وزن خوانی واژگانی (روش ابداعی)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سرایش2 اموزش عملی وزن
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

در جلد دوم از مجموعه سه جلدی کتاب سرایش، نویسنده با پرداختن به وزن خوانی و در نظر گرفتن وزن میزان های ترکیبی، به وزن خوانی دیرندهای فرعی ۳ بر ۲ و ۶ بر ۴ توجه می نماید. میزان‌های لنگ را معرفی کرده و وزن خوانی آنها را با تمرین و تکرار آموزش می دهد.

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تئوری ریتم1
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تئوری موسیقی ریتم و وزن جلد اول
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

استاد امیر انجیری استرکی، در بخش اول کتاب تئوری موسیقی تلاش نموده تا با بررسی نظری ریتم در موسیقی، ارائه تعاریف مناسب در مورد اصطلاحات و قواعد موسیقایی، همچنین مقایسه ریتم در موسیقی غربی و ایرانی و ارائه نمونه های رایج آن هنرجویان را برای درک و انجام تمرینات بخش عملی کتاب آماده نماید.

سلکاتو( زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند)
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم شناسی جامع
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم خوانی وریتم شناسی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

ریتم برای همه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم خوانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

درک ریتم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تئوری موسیقی پیرامون ریتم و وزن جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

پارلاتی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح متوسط)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح ساده)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

مبانی ریتم در موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

خودآموز علمی و عملی ریتم شناسی و وزن خوانی در موسیقی – همراه با سی دی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

کتاب کوچک ریتم - به همراه سی دی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی