مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
درک ریتم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

پارلاتی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

ریتم شناسی جامع
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح متوسط)
13000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

50 تمرین ریتم خوانی دوصدایی (سطح ساده)
13000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

تئوری موسیقی ریتم و وزن جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

استاد امیر انجیری استرکی، در بخش اول کتاب تئوری موسیقی تلاش نموده تا با بررسی نظری ریتم در موسیقی، ارائه تعاریف مناسب در مورد اصطلاحات و قواعد موسیقایی، همچنین مقایسه ریتم در موسیقی غربی و ایرانی و ارائه نمونه های رایج آن هنرجویان را برای درک و انجام تمرینات بخش عملی کتاب آماده نماید.

وزن خوانی و گام نوازی عملی ویژه گیتاریست ها
44000 تومان 55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

خوانش و شمارش موسیقایی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

مبانی ریتم در موسیقی
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

تئوری ریتم1
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

کتاب کوچک ریتم - به همراه سی دی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

رسالۀ ریتم در موسیقی
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

آموزش سرایش ( سایت سینگینگ )
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

دوره ی کامل وزن خوانی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

گری هِس، موسیقی را با نوازندگی در انجمن های آمریکا و کانادا شروع کرد و در موسسه تکنولوژی پرکاشن مشغول به تدریس موسیقی شد. کتابی برای آموزش درام نوشت که در حقیقت شیوه ای برای نت خوانی درام است. او در کتاب دوره کامل وزن خوانی، به بررسی ساختار های جزء به جزء الگوهای ریتمیک پرداخته و با ارائه تمرینات کاربردی و طرح "لیست کنترل" در انتهای هر بخش از آموزش های خود، تلاشی شایسته برای آموزش ریتم و وزن‌خوانی به صورت مکتوب ارائه کرده است.

آموزش ریتم در موسیقی
23000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

وزن خوانی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

سلکاتو( زبان ریتم خوانی موسیقی جنوب هند)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

ریتم در موسیقی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None

ریتم خوانی وریتم شناسی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه وزن خوانی و ریتم شناسی

None