مرکز موسیقی بتهوون
loader
کرمو بلزی و دوستان
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه بلز

کتاب کرموبلزی و دوستان، مجموعه‌ای آموزشی و تمرینی برای آموزش موسیقی به کودکان است که گردآوری آن حاصل تجربیات مولف در طول سالهای تدریس موسیقی کودک می باشد. در کتاب پیش رو تلاش شده تا با تصویرگری کودکانه و اشعار ساده و همچنین ارائه ی یک CD کمک آموزشی، به آموزش مفاهیم پایه ای موسیقی همچون: خطوط حامل، نام و جایگاه نت ها بر روی خطوط حامل و کشش هرنوع آموزش داده شود.

گل پونه ها
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه بلز

دنیای شادی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه بلز