مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
موسیقی پس از قرن بیستم
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کتاب موسیقی پس از قرن بیستم، نوشتۀ نیما خواجه نصیرالدین طوسی، هارمونی، متریال و آثار آهنگسازان بزرگ در ابتدای قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را با تحولات دیاتونیک به صورت خیلی جزئی آشنا می‌کند.

آدورنو و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

خنیاگری نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم تالش
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم عرب
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جهان تجسمی جان کیج
28800 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکیه
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگارش این کتاب برای معرفی موسیقی ترکیه امروزی به همه ی خوانندگان از جمله مدرسان موسیقی، دانشجویان، قوم موسیقی شناسی و خوانندگان علاقه مند به دانستن می باشد. و همچنین در این کتاب پرداخته شده به افرادی که مهاجرت کرده اند به ترکیه و با خود موسیقی منطقه ی خود را آورده‌اند و یا افرادی که از روستای آناتولی به استانبول آمده و موسیقی را به همراه خود با آن سبک و سیاق خود آورده اند، یا موسیقی هایی که با مضامین سیاسی و بحث هایی که به هم گره خورده اند در این کتاب جمع و بحث شده است.