مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
موسیقی پس از قرن بیستم
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

آدورنو و موسیقی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

خنیاگری نقد موسیقی
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
9000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم تالش
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم عرب
12000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جهان تجسمی جان کیج
28800 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

گردشگری موسیقی
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نقد موسیقی
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکیه
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نگارش این کتاب برای معرفی موسیقی ترکیه امروزی به همه ی خوانندگان از جمله مدرسان موسیقی، دانشجویان، قوم موسیقی شناسی و خوانندگان علاقه مند به دانستن می باشد. و همچنین در این کتاب پرداخته شده به افرادی که مهاجرت کرده اند به ترکیه و با خود موسیقی منطقه ی خود را آورده‌اند و یا افرادی که از روستای آناتولی به استانبول آمده و موسیقی را به همراه خود با آن سبک و سیاق خود آورده اند، یا موسیقی هایی که با مضامین سیاسی و بحث هایی که به هم گره خورده اند در این کتاب جمع و بحث شده است.