مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
موسیقی پس از قرن بیستم
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

کتاب موسیقی پس از قرن بیستم، نوشتۀ نیما خواجه نصیرالدین طوسی، هارمونی، متریال و آثار آهنگسازان بزرگ در ابتدای قرن بیستم را مورد بررسی قرار می‌دهد و خواننده را با تحولات دیاتونیک به صورت خیلی جزئی آشنا می‌کند.

آدورنو و موسیقی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ترکمنی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

خنیاگری نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی ایلام
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم تالش
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

موسیقی قوم عرب
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

جهان تجسمی جان کیج
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی

نقد موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه جامعه‌شناسی