مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب حاضر، چنانکه از نام اصلی اش پیداست، به پیدایش موسیقی مردم پسند در ایران می پردازد، اما این تنها دل مشغولی آن نیست. عنوان دوم نشان می دهد که بحث بر سر مفاهیمی که امروزه در طبقه بندی عمده موسیقی ها محل مناقشه اند نیز بخشی از محتوای این کتاب را تشکیل می دهد.

نویسندهساسان فاطمی
مترجم.
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه156
تاریخ انتشار1392
شابم7-35-8772-964-978
تیراژ2000
در حال بروزرسانی