مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
آموزش دف از مبتدی تا عالی
257000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

صد درس دف
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

کتاب صد درس دف، به نوشتۀ مجید وطنیان، به آموزش دف‌نوازی به صورت مقدماتی تا پیش ریز می‌پردازد. نوازندگان، با انجام تمرینات این کتاب جذاب، به حد مطلوبی از مهارت و توانایی در نوازندگی می‎رسند.

دف نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

دف نوازی دوره مقدماتی (جلد اول)
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

دف نوازی جلد سوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

دوره عالی دف نوازی جلد چهارم
280000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف
295000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

دراب برای دف چاپ اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

سه لا چنگ برای دف چاپ سوم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

شصت قطعه تکنوازی دف
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش ریتم و دف جلد اول
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف (جلد 2)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

افسانه دف آموزش دف نوازی
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

تکنیک های حلقه برای دف چاپ اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف3
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نامه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف دوره مقدماتی چاپ دوازدهم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آیین دف نوازی جلد اول
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف4
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

گروه نوازی دف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

کوبه های دف – آموزش دف - جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

راز دف
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف