مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 3
آموزش دف از مبتدی تا عالی
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

صد درس دف
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

کتاب صد درس دف، به نوشتۀ مجید وطنیان، به آموزش دف‌نوازی به صورت مقدماتی تا پیش ریز می‌پردازد. نوازندگان، با انجام تمرینات این کتاب جذاب، به حد مطلوبی از مهارت و توانایی در نوازندگی می‎رسند.

دف نوازی دوره مقدماتی (جلد اول)
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

دف نوازی جلد دوم
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

آموزش ریتم و دف جلد اول
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی جلد سوم
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

شصت قطعه تکنوازی دف
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دوره عالی دف نوازی جلد چهارم
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف (جلد 2)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

سه لا چنگ برای دف چاپ سوم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش ریتم و دف – جلد 3 (شیوه مسعود حبیبی)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دراب برای دف چاپ اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف دوره مقدماتی چاپ دوازدهم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

گروه نوازی دف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

دف نامه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

دف نوازی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف3
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

کوبه های دف جلد 2
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

نانوشته های دف جلد اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف4
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف