مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
صد درس دف
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

کتاب صد درس دف، به نوشتۀ مجید وطنیان، به آموزش دف‌نوازی به صورت مقدماتی تا پیش ریز می‌پردازد. نوازندگان، با انجام تمرینات این کتاب جذاب، به حد مطلوبی از مهارت و توانایی در نوازندگی می‎رسند.

آموزش دف از مبتدی تا عالی
257000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

آموزش دف دوره مقدماتی چاپ دوازدهم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی جلد سوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

شصت قطعه تکنوازی دف
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف جلد اول
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دوره عالی دف نوازی جلد چهارم
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف جلد 5
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف
295000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

افسانه دف آموزش دف نوازی
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی
29500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

دراب برای دف چاپ اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

کوبه های دف جلد 2
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نوازی دوره مقدماتی (جلد اول)
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش ریتم و دف – جلد 3 (شیوه مسعود حبیبی)
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نامه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

کوبه های دف – آموزش دف - جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

سی درس دف
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آیین دف نوازی جلد اول
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

سه لا چنگ برای دف چاپ سوم
225000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آوای دف نگاهی دیگربه آموزش دف نوازی
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف