مرکز موسیقی بتهوون
loader

کتاب فوق آموزش دف بر اساس مقام های محلی و خانقایی بر روی سیستوسه خط و به همراه آموزش تئوری موسیقی و آشنایی هنرجویان با انواع میزان ها می باشد.

نویسندهاعظم السادات طایفه مرسل
ناشرعارف
قطعرحلی
تعداد صفحه110
تاریخ انتشاراول 1382
شابم7-9-9014517-M
تیراژ2300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!