مرکز موسیقی بتهوون
loader

برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران، نشانه ها و یادداشت های این کتاب به صورت ابداعی روی حامل دو خطی نگاشته شده است تا از این روش تکنیک ها و قابلیت های این ساز نمایان تر شود و سرآغازی باشد در این راه.

نویسندهامین ماسوری
ناشرسوره مهر
تعداد صفحه55
تاریخ انتشار1395
شابم2-906-175-600-978
تیراژ2500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!