مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
آموزش ارکستراسیون ادلر
1000000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش داربوکا جلد اول
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تنبک جلد یک و دو
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تنبک و کودک پیش نیاز برای سازهای ملودیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

دف در مکتب خانقاه جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

خلاقیت موسیقی ویژه داوطلبان موسیقی
135000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

طبلک و بازی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ریتم سوخته
99000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای جهان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

چهل قطعه برای کاخن
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

نانوشته های دف جلد اول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آیین دف نوازی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.