مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
آموزش ارکستراسیون ادلر
2000000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش داربوکا جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تنبک جلد یک و دو
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

از رود خشک تا بانگ تر شناخت سازهای ایرانی
27000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تنبک و کودک پیش نیاز برای سازهای ملودیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

دف در مکتب خانقاه جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

خلاقیت موسیقی ویژه داوطلبان موسیقی
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

مجموعۀ 6 جلدی مبانی تنبک‌نوازی، نوشتۀ محمدجعفر قاضی‌عسکر، برای هنرآموزان سطح مبتدی تا متوسط تدوین شده‌اند. هدف این مجموعه، آموزش فرم صحیح حرکات، ترتیب یادگیری حرکات، رعات ریتم، افزایش توانایی و آگاهی هنرجو می‌باشد. همچنین، شرایطی را برای نوآموز ایجاد کرده تا بتواند با کمک خلاقیت، به نت‌نویسی بپردازد.

طبلک و بازی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سیمین محمدی در کتاب طبلک و بازی، ریتم خوانی و مفهوم ضرب را در قالب شعر و بازی، به کودک آموزش می‌دهد.

ریتم سوخته
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای جهان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

چهل قطعه برای کاخن
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

نانوشته های دف جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آیین دف نوازی جلد اول
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی ایرانی جلد دوم ویژه کارشناسی ارشد موسیقی
186500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.