مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
آموزش ارکستراسیون ادلر
617500 تومان 650000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ارکستراسیون متیوز
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش داربوکا جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی ایرانی فنی حرفه ای
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازشناسی کاربردی سازهای ایرانی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

کتاب تنبک جلد یک و دو
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

سازهای ایران را بشناسیم تنبک
8000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

تنبک و کودک پیش نیاز برای سازهای ملودیک
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

این کتاب جلد دوم از مجموعه‌ی ۶ جلدی است و شامل قطعات تمرینی برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب ضمن پرورش خلاقیت نوازنده، تئوری موسیقی، فیگورهای ریتمیک بر پایه کشش سیاه نقطه دار، فیگورهای ریتمیک برپایه کشش سیاه، معرفی مجدد کشش‌های سیاه چنگ دولاچنگ و سکوت های آن ها و مفاهیم ترمولو و ریز در تنبک نوازی، گنجانده شده است. در پایان این سلسله تمرینات، نت زینت معرفی می‌شود. به گونه‌ای که هنرجو برای شروع کتاب سوم آمادگی لازم و کافی را کسب نماید. *همه نکات و شیوه های تنبک نوازی این مجموعه مبتنی بر شیوه تنبک نوازی کلاسیک می باشد.

دف در مکتب خانقاه جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

خلاقیت موسیقی ویژه داوطلبان موسیقی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

مبانی تنبک نوازی جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

این کتاب جلد اول از مجموعه‌ی ۶ جلدی اثر محمد جعفر قاضی عسکر است و برای هنرجویان مبتدی تنبک می‌باشد. در طراحی و تدوین تمرینات این کتاب به حرکت شناسی ساز و نوازنده، پرورش خلاقیت هنرجو، تمرینات آینه‌ای برای رشد توانایی و عملکرد مشابه و یکسان هر دو دست، شناخت ریتم و متر و تئوری موسیقی پرداخته شده.

طبلک و بازی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

ریتم سوخته
99000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

دایره المعارف سازهای جهان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

چهل قطعه برای کاخن
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

نانوشته های دف جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

آیین دف نوازی جلد اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

None

سازشناسی آشنایی علمی با انواع سازها و طبقه بندی آن ها
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازشناسی و ارکستراسیون

در این کتاب، نویسنده پیدایش ساز را از ابتدا، یعنی وجود ابتدایی ترین سازها، بررسی می کند؛ تا آنجا که فهرستی از سازهای جهان به خواننده ارائه می دهد. بیش از یکصد و شصت ساز جهانی را به صورت تصویری مقایسه و بررسی می‌کند و در زمینه‌ی ابعاد فیزیکی، گستره‌ی صوتی و سیستم صدا دهی سازها اطلاعات ارزشمندی در اختیار هنرجویان قرار می دهد.