مرکز موسیقی بتهوون
loader

خودنوازی تنبک

25000 تومان
از 0 نظردر این کتاب سعی شده به ریتم های معمول 4/2 و 8/6 که بیشتر شنیده می شود و نیز مورد استفاده فراوان تری دارد پرداخته شود و نیازی به دانش موسیقی و آشنایی با ریتم نبوده است.
نویسندهمحمدرضا شادمانی
ناشرتصنیف
قطعرحلی
تعداد صفحه45
تاریخ انتشار1397
شابم0-59-802623-0-979
تیراژ550
در حال بروزرسانی