مرکز موسیقی بتهوون
loader
خودآموز سازدهنی اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

خودآموز سازدهنی جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

الفبای هارمونیکا
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

None

متد سازدهنی کروماتیک جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

خودآموز سازدهنی جلد سوم
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

هارمونیکا برای کودکان
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

خودآموز طلایی سازدهنی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

منصور پاک‌نژاد، پدیدآورندۀ مجموعۀ چند جلدی خودآموز سازدهنی، با ارائۀ شیوه‌ای نوین، به آموزش سازدهنی به نوازندگان مبتدی این ساز می‌پردازد.در این متد، هنرجو بدون علامت یا شماره گذاری، نواختن را به صورت اصولی فرا می‌گیرد.

آوای ساز دهنی 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آوای ساز دهنی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

راهنمای یادگیری ساز دهنی کروماتیک
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

دنیای شگفت انگیز هارمونیکا(سازدهنی)
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آوای ساز دهنی 3
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آموزش ساز دهنی کروماتیک جلد اول مقدماتی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آموزش ساز دهنی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آغاز نواختن با سازدهنی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

دوره گام به گام سازدهنی بلوز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

قطعات منتخب برای ساز دهنی ترمولو
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

None

دنیای شگفت انگیز هارمونیکا(سازدهنی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

زمزمه های بلوز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی