مرکز موسیقی بتهوون
loader
آموزش ساز دهنی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

الفبای هارمونیکا
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

None

خودآموز طلایی سازدهنی
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

منصور پاک‌نژاد، پدیدآورندۀ مجموعۀ چند جلدی خودآموز سازدهنی، با ارائۀ شیوه‌ای نوین، به آموزش سازدهنی به نوازندگان مبتدی این ساز می‌پردازد.در این متد، هنرجو بدون علامت یا شماره گذاری، نواختن را به صورت اصولی فرا می‌گیرد.

زمزمه های بلوز
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آوای ساز دهنی 1
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آوای ساز دهنی 3
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی

آوای ساز دهنی 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سازدهنی