مرکز موسیقی بتهوون
loader

در این کتاب سعی شده است ضمن آموزش سازدهنی کروماتیک به صورت قدم به قدم به همراه قسمت های مورد نیاز از مبانی تئوری موسیقی و قطعاتی متناسب با هر بخش به سازدهنی کروماتیک از لحاظ تکنیکی نگاه جدی تری شود.

نویسندهمحمد رضا دادخواه
ناشرنکیسا
قطعرحلی
تعداد صفحه64
تاریخ انتشارتابستان 138
شابم5-19-802626-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!