مرکز موسیقی بتهوون
loader
صد درس تنبور (شیوه تنبور نوازی)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

هفتاد و دو مشق تنبور دوره مقدماتی کتاب اول و دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

None

سماع باران شیوه ای برای تنبورنوازی
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

None

ته رزهای باستانی تنبور
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

آموزش تنبور – کتاب سوم ( نظم مجازی) به همراه CD
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

آموزش تنبور ( کتاب دوم ) به همراه CD
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

آموزش تنبور 1
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

None

زمینه ی شناخت تنبور
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

تنبور لکستان
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

ته موره وان تنبوربان
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

چهل تمرین انگشت گذاری برای تنبور
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

هفتاد و دو مبنای تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

آموزش تنبور (کتاب اول)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

None

مقام های باستانی تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

دستان حقانی تنبور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبور

None

تنبور از دیر باز تاکنون
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تنبور