مرکز موسیقی بتهوون
loader

در ابتدا باید گفت ، ساز کهن تنبور با فرهنگی چند هزار ساله روایت گر اصالت و هویت گستره ی جغرافیایی وسیعی است که نغمات و آواهایش که هر یک مسخ کننده روح آدمی هستند در بستر زمان صیقل خورده اند و رنگ و بوی کهن و اصیل خود را به خوبی حفظ کرده اند . مقام های اصیل تنبور تا کنون به روش سینه به سینه انتقال یافته و کاملا شفاهی بوده اند و لحن مقام ها بیشتر حالت آوازگونه داشته و شیوه و سبک های مناطق و حوزه های مختلف ، هم از نظر اجرا و هم از نظر خوانش با یکدیگر متفاوت اند به طوری که حتی داخل حوزه های جغرافیایی ثابت ، با تعدّد اجرا و خوانش های مختلفی روبه رو هستیم . از این رو بر آن شدم که با توجه به مناطق مختلف و تسلط هر یک بر اجرای مقام های گوناگون ، گزینش هایی انجام داده و از داخل آن ، کلیّتی جامع بیرون کشیده و به رشته تحریر در آورم . جهت سهولت کار برای هنرجویان و تحلیل گران موسیقی ، از حداقل علامت های موجود استفاده شده تا پیچیدگی و ابهام در آوانگاری موجود نباشد و با حاقل شناخت از نت و علامت ها بتوان مقام ها را اجرا نمود . یقیناً تبدیل مکتب شفاهی و ایجاد رپرتوار مدوّن ، راهی برای شناخت بهتر ، آموزش بهتر و همچنین تحلیل دقیق تر ساز تنبور باز خواهد کرد . امید است این مجموعه بتواند در راستای آموزش بهتر و دقیق تر مقام ها ، کمکی به هنرجویان همچنین راهگشای شناخت و درک صحیح تر پژوهشگران تنبور باشد و بنده حقیر اَدای دِینی هر چند کوچک نسبت به تنبور کرده باشم .

نویسندهرضا علی آبادی
ناشرانتشارات سرود
قطعرحلی
تعداد صفحه52
تاریخ انتشار1395
شابم4-17-802625-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!