مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
دف نوازی دوره مقدماتی (جلد اول)
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

حمید کرباسی‌زاده، در مجموعۀ 4 جلدی خود با نام دف‌نوازی، به آموزش نواختن دف از سطح مبتدی تا عالی می‌پردازد. او، در این کتاب‌ها، نوازندگان را با مهارت‌ها و تکنیک‌های جدیدی آشنا می‌کند و تمام نکات مهم را به آن‌ها می‌آموزد.

آموزش ریتم و دف جلد چهارم
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

پنجاه درس دف کتاب اول
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

چهل قطعه برای دف
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

ریتم سوخته
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف اسحاقی جلد اول
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

نانوشته های دف جلد دوم اتودهای آموزشی
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

نانوشته های دف جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف علی مسعودی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

تئوری ریتم1
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف3
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف و تصنیف
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف4
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

آموزش دف 2
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

گروه نوازی دف
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

هجده قطعه برای دف
10000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

دف نامه
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آیین دف نوازی – کتاب دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

کوبه های دف – آموزش دف - جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه دف

شیوه نوین آموختن دف
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

همزاد همرنگ هراس (دو نوازی دف)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف

None

آموزش دف به شیوه معاصر (به همراه سی دی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه دف