مرکز موسیقی بتهوون
loader

آموزش دف4

20000 تومان
از 0 نظرهدف از ارائه کتاب چهارم بسط و گسترش مقام های دف میباشد.این مقام اول به صورت ساده و سپس درقالب ریز اجرا می شودوهنرجویان می توانند براساس هرمقام یک قطعه تک نوازی داشته باشند

نویسندهداریوش اسحاقی
ناشرچکاد هنر
قطعرحلی
تعداد صفحه76
تاریخ انتشاراول96
شابم3-47-802618-0-979
تیراژ3000
در حال بروزرسانی