مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
دنیای زیبای ویولن جلد دوم
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

دنیای زیبای ویولن جلد اول
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

ل ویولن کتاب اول
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس 45
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی جلد1و2
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب دوم
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بوی گندم
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

L VIOLON ل ویولن کتاب سوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس74
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

شوچیک کتاب اول اپوس2
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک