مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 1 از 5
مکتب ویولن سوزوکی کتاب سوم(جلدهای 6،7،8)
56000 تومان 70000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سیصد تمرین پایه برای ویولن
112500 تومان 125000 تومان 10٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ویولن سفید
22000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

None

یکصد اتود برای ویولن
72000 تومان 80000 تومان 10٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

تمرین های پوزیسیون
20000 تومان 25000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

پنجاه تمرین تکنیکی ویولن برای دست چپ اپوس 74
17600 تومان 22000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ملودی های منتخب برای ویولن
32000 تومان 40000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آخرین قطره ی صدا
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

None

سونات های بتهوون جلداول
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

جنگ ستارگان برای ویلن
6000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

None

کایزر اپوس 20
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

None