مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 6
دنیای زیبای ویولن جلد اول
49000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

ل ویولن کتاب پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب اول
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی جلد1و2
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی 2
52500 تومان 75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب چهارم
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

چهارنوازی های کوچک (برای چهار ویلون)
32000 تومان 40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

لا تکنیک
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ویولن در 28 جلسه
37500 تومان 50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

20اتود برای ویلن (اپوس 32) 2
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

None