مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
دنیای زیبای ویولن جلد اول
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

سوزوکی جلد1و2
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس 45
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب دوم
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب اول
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

هریمالی اتود های گام نوازی برای ویولن
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

لو ویولن را بهتر یاد بگیریم کتاب دوم
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آهنگ های آسان برای ویولن
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آموزش ویولن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن هنس سیت جلد سوم اپوس 32
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

L VIOLON ل ویولن کتاب سوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن (جلد چهارم)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب چهارم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بوی گندم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی کتاب دوم (شامل جلد های 3و4و5)
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

20 اتود برای ویولن جلد اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن(جلد پنجم)
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس74
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

شوچیک کتاب اول اپوس2
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

چهار فصل ویوالدی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

شوچیک O.SEVCIK
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

نغمه های آناتولی
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک