مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
دنیای زیبای ویولن جلد اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

تو یک ستاره ای (برای هنرجویان مبتدی تا سطح 2)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

دنیای زیبای ویولن جلد دوم
185000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

ل ویولن کتاب دوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب اول
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس 45
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

لو ویولن را بهتر یاد بگیریم کتاب دوم
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی جلد1و2
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

هریمالی اتود های گام نوازی برای ویولن
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آهنگ های آسان برای ویولن
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کنسرتو های آسان برای ویلن
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

گلبانگ3 پنجاه ترانه پاپ برای ویولن جلد سوم
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آموزش ویولن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن هنس سیت جلد سوم اپوس 32
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن (جلد چهارم)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

L VIOLON ل ویولن کتاب سوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن(جلد پنجم)
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آموزش ویولن جلد دوم
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

20 اتود برای ویولن جلد اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس74
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

تعویض پوزیسیون ویولن را بهتر یاد بگیریم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی کتاب دوم (شامل جلد های 3و4و5)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک