مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 7
دنیای زیبای ویولن جلد دوم
185000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

دنیای زیبای ویولن جلد اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

کتاب دنیای زیبای ویولن جلد اول در ۵۰ صفحه همراه با سی دی نوشته بهزاد عصاره پور میباشد در سی دی این کتاب بخش ویژه ایی وجود دارد که علاوه بر اجرای قطعات به صورت ارکسترال، فرد نقش تکنواز را دارد که این مهم به اعتماد به نفس فردو تقویت گروه نوازی در اجرا می افزاید.

تو یک ستاره ای (برای هنرجویان مبتدی تا سطح 2)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

لو ویولن را بهتر یاد بگیریم کتاب دوم
145000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب دوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس 45
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب اول
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

هریمالی اتود های گام نوازی برای ویولن
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی کتاب دوم (شامل جلد های 3و4و5)
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

L VIOLON ل ویولن کتاب سوم
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بوی گندم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

سوزوکی جلد1و2
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

تعویض پوزیسیون ویولن را بهتر یاد بگیریم
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

قطعات برگزیده کلاسیک برای ویولن
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ل ویولن کتاب پنجم
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن هنس سیت جلد سوم اپوس 32
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آموزش ویولن جلد دوم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن (جلد چهارم)
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

شوچیک کتاب اول اپوس2
75000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

آموزش ویولن
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

بیست اتود برای ویولن(جلد پنجم)
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

ولفارت اپوس 54 چهل تمرین مقدماتی برای ویولن
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک

پوزیسیون سوم ویولن را بهتر یاد بگیریم
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه ویلن کلاسیک