مرکز موسیقی بتهوون
loader


این کتاب دو جلدی آموزش ویولن با بازنگری پرویز منصوری می باشد.

نویسندهمایکل آلن-بازنگری پرویز منصوری
مترجممحمد صادق سراح –هومن برادران
ناشررهام
قطعرحلی
تعداد صفحه50
تاریخ انتشار1386
شابم1-94-5696-964
تیراژ3000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!