مرکز موسیقی بتهوون
صفحه 1 از 9
سه تار و کودک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور جدید تار کتاب اول
96000 تومان 120000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بامداد تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تصنیف های ابوالحسن صبا
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آکوردنوازی سه تار
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
90000 تومان 120000 تومان 25٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تعلیمات موسیقی دستور تار
76500 تومان 90000 تومان 15٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آکوردهای تار و سه تار
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سیر در سیاره ها بررسی گوشه ها
64000 تومان 80000 تومان 20٪ تخفیف

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار