مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 11
آموزش سه تار جلد اول
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد اول کتاب آموزش سه تار،مبانی موسیقی آموخته و سپس درماهور، شور، ابوعطا و دشتی قطعاتی نواخته می شوند.

تار و ترانه
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تار و ترانه، یکی از آثار یمین غفاری می باشد که توسط نشر هستان به چاپ رسیده است. در این کتاب، با تکنیک های پایه نوازندگی تار و سه تار مانند ریز، دراب، تکیه و غیره آشنا می شوید.

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب اول و دوم هنرستان
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب دستور مقدماتی تار و سه‌تار که در هنرستان برای نوجوانان عزیز در نظر گرفته شده است، توسط استاد موسی معروفی و استاد نصراله زرین پنجه تهیه و استاد روح اله خالقی آن را تنظیم کرده اند. این کتاب، توسط انتشارات ماهور به چاپ رسیده است.

بیائید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار وسه تار
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف مقدماتی تاروسه تار(کتاب سوم هنرستان)
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

این کتاب که توسط موسی معروفی گرد آمده است، دربرگیرندۀ ردیف مقدماتی دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی است. درس‌های گنجانده شدده در این کتاب، مقدمه‌ایست برای شناخت و درک هنرآموزان از حالات و تکنیک‌های ردیف. برخلاف کتاب‌های اول و دوم، در این کتاب، گوشه‌ها با ریتم آزاد اجرا می‌شوند.

دلنوازان 4
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آتش کاروان
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه آثار درویش خان
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ده قطعه برای تارکتاب اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۱، اولین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

ده قطعه برای تار کتاب دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۲، دومین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

سه تار ونغمه های آشنا
270000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

همساز برای تار و سه تار(به همراه سی دی)
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بیایید تار وسه تار بنوازیم 4
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان3
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان 1
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش سه تار جلد دوم
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد دوم کتاب آموزش سه تار، قطعاتی دربیات ترک، افشاری، اصفهان و دستگاه همایون آمده است.

پیک سحری
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان 2
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور سه تار دوره ی ابتدایی
195000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

28 قطعه برای تار وسه تار
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کاروان صبا
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ده قطعه برای تار کتاب چهارم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۴، چهارمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.