مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 10
آموزش سه تار جلد اول
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد اول کتاب آموزش سه تار،مبانی موسیقی آموخته و سپس درماهور، شور، ابوعطا و دشتی قطعاتی نواخته می شوند.

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب اول و دوم هنرستان
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب دستور مقدماتی تار و سه‌تار که در هنرستان برای نوجوانان عزیز در نظر گرفته شده است، توسط استاد موسی معروفی و استاد نصراله زرین پنجه تهیه و استاد روح اله خالقی آن را تنظیم کرده اند. این کتاب، توسط انتشارات ماهور به چاپ رسیده است.

تار و ترانه
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تار و ترانه، یکی از آثار یمین غفاری می باشد که توسط نشر هستان به چاپ رسیده است. در این کتاب، با تکنیک های پایه نوازندگی تار و سه تار مانند ریز، دراب، تکیه و غیره آشنا می شوید.

دلنوازان 2
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش سه تار جلد سوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد سوم کتاب آموزش سه تار، قطعاتی در ماهور، سه گاه و چهارگاه می نوازیم.

با موج تا کرانه
21250 تومان 25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

پیک سحری
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آسان است
43000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش سه تار جلد دوم
62000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد دوم کتاب آموزش سه تار، قطعاتی دربیات ترک، افشاری، اصفهان و دستگاه همایون آمده است.

ده قطعه برای تار کتاب دوم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۲، دومین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.