مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 10
آموزش سه تار جلد اول
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد اول کتاب آموزش سه تار،مبانی موسیقی آموخته و سپس درماهور، شور، ابوعطا و دشتی قطعاتی نواخته می شوند.

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب اول و دوم هنرستان
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب دستور مقدماتی تار و سه‌تار که در هنرستان برای نوجوانان عزیز در نظر گرفته شده است، توسط استاد موسی معروفی و استاد نصراله زرین پنجه تهیه و استاد روح اله خالقی آن را تنظیم کرده اند. این کتاب، توسط انتشارات ماهور به چاپ رسیده است.

بیائید تار و سه تار بنوازیم دفتر اول
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور سه تار دوره ی ابتدایی
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار وسه تار
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

تار و ترانه
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب تار و ترانه، یکی از آثار یمین غفاری می باشد که توسط نشر هستان به چاپ رسیده است. در این کتاب، با تکنیک های پایه نوازندگی تار و سه تار مانند ریز، دراب، تکیه و غیره آشنا می شوید.

آتش کاروان
52000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ردیف مقدماتی تاروسه تار(کتاب سوم هنرستان)
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

این کتاب که توسط موسی معروفی گرد آمده است، دربرگیرندۀ ردیف مقدماتی دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی است. درس‌های گنجانده شدده در این کتاب، مقدمه‌ایست برای شناخت و درک هنرآموزان از حالات و تکنیک‌های ردیف. برخلاف کتاب‌های اول و دوم، در این کتاب، گوشه‌ها با ریتم آزاد اجرا می‌شوند.

28 قطعه برای تار وسه تار
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ده قطعه برای تارکتاب اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب ده قطعه برای تار ۱، اولین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و انتشارات ماهور آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

دلنوازان3
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دلنوازان 4
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

غوغای ستارگان
54000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

پیک سحری
64000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

آموزش سه تار جلد سوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجموعه چهار جلدی کتاب آموزش سه تار که توسط جلال ذوالفنون تالیف و انتشارات هستان آن را منتشر نموده است. این کتاب یکی از بهترین کتاب های تخصصی است که صرفا برای سه تار چاپ و منتشر شده است. در جلد سوم کتاب آموزش سه تار، قطعاتی در ماهور، سه گاه و چهارگاه می نوازیم.

دلنوازان 2
125000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

خوشه چین تاک همسایه
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

بیایید تار و سه تار بنوازیم( کتاب پنجم)
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

جان مریم
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کتاب جان مریم، جلد نخست از مجموعۀ 4 جلدی آهنگ‌های خاطره انگیز و محلی است که توسط انوش جهانشاهی برای نوازندگان تار و سه‌تار در دستگاه‌ها و آوازهای مختلف تالیف شده است.

دستور مقدماتی تار و سه تار کتاب دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

با موج تا کرانه
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

دستور آموزش تار و سه تار با نغمه های ماندگار کتاب مقدماتی
55000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار