مرکز موسیقی بتهوون
loader

آهنگ های این دفتر برای هنر جویان و نوازندگان تار و سه تار تدوین و تنظیم شده به طوری که برای تطبیق و تکمیل بیشتر و همچنین برای زیباترشدن آن ها جهت اجرا، مطالبی به عنوان مقدمه، جواب ، جمله های تکنیکی و... به آن ها اضافه گشته است.آهنگ های و ترانه های محلی از ویژگی هایی چون سادگی ، زیبایی و اختصار برخوردار بوده و گنجایش بسط و گسترش فراوانی را نیز در خود ذخیره دارند.

نویسندهامیر حسین رضا
ناشرانتشارات سرود
قطعرحلی
تعداد صفحه120
تاریخ انتشار1396
شابم7-16-802625-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!