مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

سه تار و کودک
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

بامداد تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

آکوردنوازی سه تار
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

جان مایه شرح حال استاد علی اکبر شهنازی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

سازهای ایران را بشناسیم سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تعلیمات موسیقی دستور تار
54000 تومان 90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تاریخ موسیقی هنرستان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

آکوردهای تار و سه تار
34000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
68000 تومان 80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه