مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 3 از 8
ردیف دوره عالی استاد علینقی وزیری
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ضربی های استاد یوسف فروتن
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

گردآهنگ چهل تمرین برای تار و سه تار
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

یحیی زرینپنجه تکنوازی تار ماهور
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

شورتار خودآموز مقدماتی تار
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور آموزش تار و سه تار قشقایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

غریب و صنم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سلام: شانزده قطعه برای سه تار – حسن کسائی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

پنجاه تمرین برای ردیف نوازی (برای تار و سه تار)
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

مرتضی محجوبی (ده آهنگ برای تار و سه تار)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

همایون خرم (ده آهنگ برای تار و سه تار)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مجید وفادار (ده آهنگ برای تار و سه تار)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

مروارید مست بیداری (10 قطعه برای تار و سه تار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

خوف دره خاموش (هفت قطعه برای سه تار)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

سه نوایی (تجربه ای نو در آموزش هم نوازی سازهای ایرانی)
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

یکصد وسی آهنگ محلی برای تار وسه تار(همراه با سی دی)
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None

گزیده ی ردیف کاربُردی موسیقی ملّی ایران کیوان ساکت
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

کوک سه تار-به همراه 10 حلقه CD
450000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

ده قطعه برای قوپوز-به همراه CD
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

نخستین زخمه
140000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تار و سه تار

None