مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تمرین های مقدماتی تار به شیوه ی چهار انگشتی
110000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ردیف میرزا عبدالله برای سه تار(کتاب دوم آوازهای شور)
14000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ردیف میرزا عبدالله برای سه تار(کتاب چهارم :ماهور)
12500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ردیف میرزا عبدالله برای سه تار(کتاب پنجم:همایون و اصفهان)
12500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ردیف دوره عالی(استادکلنل علینقی خان وزیری)
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

سه تار و کودک
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

بامداد تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

آکوردنوازی سه تار
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

جان مایه شرح حال استاد علی اکبر شهنازی
40000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

واگویه قطعاتی برای سه تار
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

ساختار ملودی در موسیقی ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

تنهایی 20 قطعه موسیقی سنتی برای تار و سه تار
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تاب بنفشه 50 تصنیف خاطره انگیز برای تار و سه تار
45000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

کتاب تاب بنفشه، نوشتۀ مهرداد ترابی، برای هنرجویان تار نواز و سه‌تار نواز طراحی و تنظیم شده است. این کتاب با در بر داشتن 50 تصنیف قدیمی، به هنرجو کمک می‌کند که در دستگاه‌های مختلف با ریتم‌های متفاوت بنوازد و به پیشرفت خود کمک کند.

سازهای ایران را بشناسیم سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تعلیمات موسیقی دستور تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فواره و رویا قطعاتی برای سه تار دوره عالی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ردیف میرزاعبدالله برای تار اجرای نورعلی برومند جلد دوم
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

تاریخ موسیقی هنرستان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

ترنج جلد اول
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

None

آکوردهای تار و سه تار
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه

فرهنگ و هنر سه تارنوازی
200000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سرگذشت و زندگینامه