مرکز موسیقی بتهوون
loader
جان مایه اثری است که ضمن پرداختن به آثار احوال و شیوه ی استاد علی اکبر شهنازی به خلاقیت بر بستر سنت پرداخته است.
نویسندهمحمد امین احمدی
قطعرحلی
تعداد صفحه60
شابم1-263326-080-979
تیراژ500
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!