مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آموزش نرم افزاری ساز دهنی
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

دگردیسی پشت پرده های زمان
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

undefined

آموزش تصویری کیبورد
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آشنایی با رهبری ارکستر
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آموزش تصویری ساکسیفون
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

سمفونی پنج بتهوون (نگاهی به سیر ساخت)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین(بررسی موسیقی باخ)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

مقدمه ای بر موسیقی مدرن
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

جاز برای آرامش
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (شناخت موسیقی جاز)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آموزش کلارینت
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (چه چیزی موسیقی را سمفونیک می کند)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (فرم سونات)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (کنسرتو چیست)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (فاصله ها)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (چه چیزی موسیقی را سمفونیک می کند)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (امتحان: چقدر با موسیقی هستید)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (مدها)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (داستان عشقی)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (ملودی)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (ساز بندی)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (تعریف مکتب کلاسیک)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (رشد واصالت موسیقی)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None