مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
دگردیسی پشت پرده های زمان
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

undefined

آموزش تصویری ساز دهنی مقدماتی
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (موسیقی جاز)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

مقدمه ای بر موسیقی مدرن
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

آشنایی با رهبری ارکستر
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آموزش تصویری ساکسیفون
220000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (شناخت موسیقی جاز)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

آموزش تصویری کیبورد
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (چه چیزی موسیقی را سمفونیک می کند)
210000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (فرم سونات)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (کنسرتو چیست)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (فاصله ها)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (چه چیزی موسیقی را سمفونیک می کند)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (مدها)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (داستان عشقی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (ملودی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (ساز بندی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (تعریف مکتب کلاسیک)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (رشد واصالت موسیقی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (اجرای درست موسیقی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (حس با موسیقی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (روح موسیقی آمریکای لاتین)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (موسیقی اصیل یک سرزمین)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None