مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25339
صاحب اثرلئونارد برنستاین
ناشرمؤسسه فرهنگی – هنری ماهور
تاریخ انتشار1394
شماره مجوز106190/155
نوازندگانشاید همه ی متخصصین بدانند که رهبری ارکستر فقط هدایت نوازندگان ارکستر برای اجرای هماهنگ نیست ؛ اما مردم حتی تصور می کنند که ایستادن فردی به نام رهبر ، پشت به شنوندگان و در جلوی ارکستر ، اصلاً لازم نیست ، چون نوازندگان بعد از جلسات متعدد تمرین قطعه را بلدند . این برنامه ی تلویزیونی به ما می گوید که بسیار بیش از اینهاست . تصورات و شناخت نادرست و ناقص مردم که هیچ ، حتی بسیاری از موسیقیدانان از این برنامه می آموزند .
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!