مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آثار درویش‌خان
50000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صد رنگ رنگ
120000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صد و یک پیش درآمد
110000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

60 چهار مضراب برای تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش ساز تار( سطح پیشرفته)
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تصویری تار
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

صدسال تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزاعبدالله (سه تار)
120000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف تار
100000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور مقدماتی تار
150000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف آقا حسینقلی
90000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None