مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آموزش ساز سه تار( سطح پیشرفته)
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور مقدماتی تار
250000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش تصویری سطح مقدماتی سه تار
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

آموزش سه تار (دستور مقدماتی سه تار)
250000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزاعبدالله (سه تار)
300000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

آثار درویش‌خان
50000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزاعبدالله (تار)
300000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

صد و یک پیش درآمد
110000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

60 چهار مضراب برای تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صدسال تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف تار
100000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف سه تار استاد سعید هرمزی
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آقا حسینقلی
90000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

صد رنگ رنگ
210000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزا عبدالله اجرای سه تار(سی دی اجرا)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

ردیف میرزا عبدالله اجرای تار(سی دی اجرا)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

آموزش ساز تار( سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تصویری تار
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

پیش درآمد ورنگ های استاد علی اکبرخان شهنازی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف دوره‌ی مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف دوره‌ی عالی علی‌ اکبر شهنازی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور سه‌تار-دوره‌ی متوسطه
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور سه تار دوره ی ابتدایی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار