مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 2
آموزش تصویری مقدماتی تار
220000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار
250000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش تصویری ساز سه تار( سطح پیشرفته)
70000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش سه تار (دستور مقدماتی سه تار)
250000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

دستور سه‌تار-دوره‌ی متوسطه
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور سه تار دوره ی ابتدایی
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آثار درویش‌خان
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزاعبدالله (تار)
300000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آقا حسینقلی
210000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صد و یک پیش درآمد
300000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

60 چهار مضراب برای تار
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صدسال تار
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزاعبدالله (سه تار)
300000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف دوره‌ی مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم)
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف تار
350000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف سه تار استاد سعید هرمزی
180000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

صد رنگ رنگ
210000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش تصویری سطح مقدماتی سه تار
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزا عبدالله اجرای سه تار(سی دی اجرا)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

ردیف میرزا عبدالله اجرای تار(سی دی اجرا)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

آموزش تصویری ساز تار( سطح پیشرفته)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

پیش درآمد ورنگ های استاد علی اکبرخان شهنازی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف دوره‌ی عالی علی‌ اکبر شهنازی
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None