مرکز موسیقی بتهوون
loader
ردیف میرزا عبدالله اجرای سه تار
120000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

ردیف میرزا عبدالله اجرای تار
120000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

undefined

صد و یک پیش درآمد
110000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

60 چهار مضراب برای تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

آموزش ساز تار( سطح پیشرفته)
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

آموزش تصویری تار
45000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

صدسال تار
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف میرزاعبدالله (سه تار)
120000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

دستور سه‌تار-دوره‌ی متوسطه
80000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف تار
100000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

آثار درویش‌خان
50000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

دستور مقدماتی تار
100000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

ردیف میرزاعبدالله (تار)
110000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

ردیف آقا حسینقلی
90000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None

صد رنگ رنگ
90000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه تار و سه تار

None