مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25176
«رديف» در زبان فارسى به معنى پشت سرهم قرار گرفتن منظم است. هرگاه تعداد زيادى از چيزها اعم از جاندار و بى‏جان را به‏ صورت منظم و منطقى و به ترتيب خاصِ مناسبِ آن پشت سرهم قرار دهيم آنها را به‏ صورت رديف درآورده‏ايم.در موسيقى دستگاهى نيز اين واژه (رديف) به همين معنى به‏ كار برده مى‏شود. رديف در موسيقى دستگاهى به معنى پشت سرهم قرار گرفتن نغمه‏ ها با نظم، منطق، زيباشناختى و فرهنگ خاص است. واژه‏ى رديف با دو مفهوم در موسيقى دستگاهى به‏ كار مى‏رود: ۱. واژه‏‌ى «رديف» به صورت مجرد به معنى كل نغمات موجود در هفت دستگاه است. ۲. واژه‏‌ى «رديف» به صورت پيشوند هر دستگاه به معنى پشت سرهم قرار گرفتن نغمات آن دستگاهِ بخصوص است.
ناشرموسسه فرهنگی - هنری ماهور
تاریخ انتشار16/09/1371
نوازندگانسه تار: حسین علیزاده
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!

محصولات مرتبط