مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25326

موسیقی جاز در این برنامه به مثابه یک هنر مورد بررسی قرار می گیرد، نه صرفا نوعی موسیقی مصرفی که در فضاهای عمومی شنیده شده وشاید در نظر برخی قدر وارزش بالایی هم ندارد. از بحث های تاریخی وغیر موسیقی پرهیز شده ، عناصر جاز تک تک بر شمرده می شود، با مثال وشرح واجرا ومقایسه.

صاحب اثرلئونارد برنستاین
ناشرانتشارات ماهور
زمان0
تاریخ انتشار1393
شماره مجوز0
نوازندگانلئونارد برنستاین
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!