مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 251105

عناوین آموزش ساز کیبورد: تئوری موسیقی/ نحوه نشستن واستیل نوازندگی/ تمرین دست راست وچپ/ تمرین هر دو دست وغیره

صاحب اثراستاد جلیل سجاد
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد جلیل سجاد
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!