مرکز موسیقی بتهوون

آموزش تصویری کیبورد

40000 تومان
از 0 نظر  • کد انبار: 251105
عناوین آموزش ساز کیبورد: تئوری موسیقی/ نحوه نشستن واستیل نوازندگی/ تمرین دست راست وچپ/ تمرین هر دو دست وغیره
صاحب اثراستاد جلیل سجاد
ناشردنیای نرم افزار سینا
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز0
نوازندگاناستاد جلیل سجاد
در حال بروزرسانی