مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 2 از 2
لئونارد برنستاین (موسیقی محلی روی صحنه)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

لئونارد برنستاین (شوخی وطنز در موسیقی)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (موسیقی چه معنایی می دهد)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

آموزش کلارینت
220000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین (امتحان: چقدر با موسیقی هستید)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

سمفونی پنج بتهوون (نگاهی به سیر ساخت)
95000 تومان

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

لئونارد برنستاین(بررسی موسیقی باخ)
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

جاز برای آرامش
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آشنایی با سازهای ارکستر سمفونیک
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک

None

آتا ماگدالنا باخ
ناموجود

گروه سی دی - زیر گروه کلاسیک