مرکز موسیقی بتهوون
loader


  • کد انبار: 25324

بازسازی روند آهنگسازی موومان اول سمفونی پنجم با استفاده از یادداشت ها وچرک نویس های خود بتهوون وتوضیح واجرای آنها با پیانو وارکستر وقرار دادن بخش های خط خورده در بین بخش های آشنای سمفونی پنج توسط برنستاینئ به حقیقت مانند حرکت با ماشین زمان به سال های ساخت این سمفونی است ....

صاحب اثرلئونارد برنستاین
ناشرماهور
زمان0
تاریخ انتشار0
شماره مجوز106190/155
نوازندگانلئونارد برنستاین
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!