مرکز موسیقی بتهوون
loader
دراین کتاب تاملی داریم بر زندگی انیشه و آثار استاد علی تجویدی از هنرمندان بنام روزگار ما که نامی جاودانه از خود به جا گذاشته اند.
نویسندهمهران حبیبی نژاد
ناشرماهریس
قطعوزیری
تعداد صفحه290
تاریخ انتشاراول1398
شابم0-90-9929-600-978
تیراژ300
در حال بروزرسانی