کلیه سفارشات قبل از 25 اسفند 1401 تا پایان سال تحویل پست می گردد. سفارشات بعد از این تاریخ، از 6 فروردین 1402 ارسال خواهند شد.
مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)
170000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.

نواخته های محمود تبریزی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

اتودهای ایرانی برای کمانچه
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

گزیده ای از دیوان امیر جاهد تصنیف ها
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

آموزش گام ها و پوزیسیون ها برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

موسیقی ایرانی شناسی
85000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

نغمه ساز جاودان زندگی استاد علی تجویدی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

در پرده ساز همایون زندگی همایون خرم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

در قفس درباره ابوالحسن صبا
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره پیشرفته
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

ارغوان روش نوین آموزش کمانچه نوازی دوره مقدماتی
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

یکصد اتود برای ویولن
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

آخرین قطره ی صدا
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ساز تنها کتاب چهارم
230000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

کمانچه نمای درشت
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

دربند مجموعه ای از قطعات مشهور موسیقی لرستان
90000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

گلبانگ2 (41ترانه پاپ برای ویولن)
130000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

None

کایزر اپوس 20
95000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

پوزیسیون سوم ویولن را بهتر یاد بگیریم
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

مبانی ویلن- کتاب اول
14000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

علاء الدین، بهمن (مسعود بختیاری)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

بیست و پنج قطعه پیش در آمد
18000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه

ارمغان (گلچینی از نواخته ها)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه کمانچه