مرکز موسیقی بتهوون
loader

کمانچه نوازی نوین(دفتر اول و دوم)

140000 تومان

کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش نواختن کمانچه به شیوه‌ای جدید می‌پردازد. تمرین‌ها و قطعات این کتاب که توسط سینا علم، نویسندۀ این کتاب طراحی شده است، هنرجو را قادر می‌سازد تا تکنیک‌های نوازندگی کمانچه را در قالب دستگاه‌های موسیقی ایرانی بیاموزد و از آن‌ها در بداهه نوازی و دونوازی استفاده نماید.کمانچه نوازی نوین؛‌ سینا علم - دفتر اول و دوم

 

سینا عَلَم، یکی از نوازندگان و مدرسان ساز اصیل و کامل کمانچه، کتاب کمانچه نوازی نوین را تالیف نمود. این ساز که در بروز احساسات نوازنده بسیار قدرتمند است، مورد سوء‌تفاهم قرار گرفته و به عنوان سازی انتقالی شناخته شده در صورتی که این ساز، جزء سازهای کششی در ایران می‌باشد.

3 هدف نویسنده برای تالیف این کتاب:

 • معرفی کمانچه به عنوان ساز زهی-آرشه‌ای
 • ایجاد هویتی "کششی" برای ساز و حل مشکل انتقالی بودن آن
 • ارائۀ اتودهایی برای دونوازی

 

کتاب کمانچه نوازی نوین از دو بخش تشکیل شده و هر بخش آموزش‌های مختلفی را در برمی‌گیرد. در اینجا به طور خلاصه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

در دفتر اول کتاب کمانچه نوازی نوین، به آموزش تئوری موسیقی، معرفی ساز و قسمت‌های مختلف آن پرداخته می‌شود و سپس تمرین‌هایی جهت تفهیم بهتر مطالب، برای هنرجو آورده خواهد شد.

جایگاه انگشتان و نحوۀ گرفتن کمانچه در دست، واریاسیون، سنکپ، تریوله، تکیه و اتودهای گوناگون و تمرین‌های متعدد برای دونوازی‌ از جمله مباحث آموزشی در دفتر اول این کتاب هستند.

در دفتر دوم این کتاب، سینا علم، فواصل و دستگاه‌های موسیقی ایران را به اختصار تعریف و تمرین‌هایی به کوک کردن ساز اختصاص داده است. 

پس از آن، تمرین‌ها و قطعات در دستگاه‌های موسیقی ایرانی همچون شور، سه‌گاه، همایون، چهارگاه و آواز بیات ترک اجرا می‌شوند. در انتها نیز قطعاتی از اساتید بزرگ موسیقی ایران ارائه شده است. حسن کسایی، جلیل شهناز، فرامرز پایور و علی اصغر بهاری اساتیدی هستند که از تجربیات آن‌ها در این کتاب استفاده شده است. 
استفاده از تکنیک به دست آمده در دفتر یک در راستای اجرای موسیقی ایرانی در دستگاه های مختلف و تغییر کوک ساز و انگشت گذاری متفاوت از دستاوردهای مهم دفتر دوم می‌باشد.

چکیده‌ای از فهرست کتاب کمانچه نوازی نوین:

 • دفتر اول:
  • تئوری موسیقی و ریتم خوانی
  • مقدمه‌ای بر ساز کمانچه
  • نحوۀ گرفتن ساز، آرشه و کوک
  • تمپویا تندا
  • فواصل موسیقی
  • واریاسیون
  • آرشۀ لگاتو و استاکاتو
  • دولاچنگ
  • ضدضرب
  • سنکپ
  • منئوت
  • تریوله
  • تکیه و انواع آن
 • دفتر دوم:
  • موسیقی دستگاهی ایران
  • دستگاه شور:
   • اشل صوتی مد درآمد شور
   • دینامیک و نوآنس
   • ضربی شور
   • تصنیف
  • دستگاه همایون:
   • اشل صوتی مد درآمد همایون
   • پوزیسیون
   • تصنیف
  • دستگاه سه‌گاه:
   • اشل صوتی مد درآمد سه‌گاه
   • ویبراسیون
   • پیش درآمد
   • تصنیف
  • دستگاه چهارگاه:
   • اشل صوتی مد درآمد چهارگاه
   • قطعۀ چهارگاه
   • نرمینه
   • کنت
   • انگشت گذاری
   • تعویض سیم
   • گاووته
   • گام‌های ماژور و مینور
   • هارمونیک طبیعی
   • دراب
  • آواز بیات ترک:
   • مایه شناسی آواز بیات ترک
   • چهارمضراب
   • قطعاتی در کوک‎‌های مختلف
  • دستگاه ماهور:
   • پوزیسیون
   • ضربی ماهور
   • چهارمضراب

محتوا و تمرین‌های موجود در کتاب کمانچه نوازی نوین (دفتر اول و دوم)، باعث به وجود آوردن تکینیک نوازندگی در هنرجو می‌شود. همچنین شیوۀ صحیح بداهه نوازی و همراهی با آواز را به وی می‌آموزد.

می توانید بخشی از  کتاب کمانچه نوازی نوین را در قالب PDF دانلود کنید و یا از سایت مرکز موسیقی بتهوون به صورت اینترنتی اقدام به خرید و از طریق پست دریافت کنید.
 

نویسندهسینا علم
ناشرخنیاگر
قطعرحلی
تعداد صفحه188
تاریخ انتشار1400
شابم9790802635043
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!