مرکز موسیقی بتهوون
loader

مجموعه حاضر تدوین تعدادی از قطعات ضربی و رنگ هاست که در دو بخش به شیوه ای نو و با رعایت جنبه های تکنیکی و نیز آموزشی برای سازهای کمانچه و ویلن تنظیم شده است. بخش دوم شامل بیست قطعه در دستگاه های ماهور، چهارگاه، شور و بیات شیراز است که برای نوازندگان سطح پیشرفته کمانچه نوازی تدوین گردیده است و اجرایشان مستلزم تجربه چندین ساله در نوازندگی و آشنایی با تکنیک های عالی کمانچه نوازی و آشنایی با تکنیک های عالی کمانچه نوازی است. در بخش دوم تعدادی از قطعات بخش نخست با سایر قطعات به شکلی آراسته تر همراه با تزئینات، نوانس ها و ... ارائه شده است و نوازنده با مقایسه این قطعات می تواند با انواع تزئین در موسیقی آذربایجان و همچنین نمونه ای از تدوین ملودی آشنا گردد.

نویسندهمحسن عبادتی
ناشرنای و نی
تعداد صفحه88
تاریخ انتشاراول 1396
شابم2-04-802629-0-979
تیراژ300
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!