مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 5
رقصانه سی قطعه برای سنتور
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

تمبک و تمبک نوازان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

فواره و رویا قطعاتی برای سه تار دوره عالی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

قصه شمع شانزده قطعه برای نی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

ده قطعه برای تار جلد ششم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

کتاب ده قطعه برای تار ۶، ششمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

ده قطعه برای تار جلد پنجم
80000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

کتاب ده قطعه برای تار ۵، پنجمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

آهنگ های برگزیده برای تار و سه تار
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

سه چهار مضراب
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

آواهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

آوای مهر کتاب اول سی و پنج قطعه برای ویولن
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

ساز تنها کتاب چهارم
380000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

ضربی های استاد یوسف فروتن
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

گنجینه فرم های موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

تحریر خیال
210000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

یحیی زرینپنجه تکنوازی تار ماهور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

سلام: شانزده قطعه برای سه تار – حسن کسائی
35000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

مرتضی محجوبی (ده آهنگ برای تار و سه تار)
60000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

طلوع (13 قطعه برای سنتور)
15000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

بیست و پنج قطعه پیش در آمد
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور