مرکز موسیقی بتهوون
loader

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول تئوری مقدماتی موسیقی را به صورت مختصر بیان کرده است و در بخش دوم قطعات و تصانیف به ترتیب از ساده به پیچیده به دنبال هم چیده شده است.

نویسندهعلیرضا پاک نیا
ناشرموسیقی عارف
قطعرحلی
تعداد صفحه108
تاریخ انتشاراول97
شابم0-55-802627-0-979
تیراژ2000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!