مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
ده قطعه برای تار جلد ششم
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

کتاب ده قطعه برای تار ۶، ششمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

ده قطعه برای تار جلد پنجم
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

کتاب ده قطعه برای تار ۵، پنجمین جلد از مجموعه ی شش گانه ی ده قطعه برای تار، که توسط حسین علیزاده تدوین و موسسه فرهنگی هنری تار و پود آن را منتشر نموده است. این کتاب، دارای تمرین های مناسب و کاربردی برای نوازندگان تار می باشد.

آواهای ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه سنتور

None

تحریر خیال
63000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه سنتور