مرکز موسیقی بتهوون
loader

اروپاییانی که به ایران سفر کردند یا مدتی در ایران زیستند نغمه نگاری های متعددی از موسیقی ایران در اروپا منتشر کردند. کتاب حاضر حاصل جستجوی چند ساله ی مولف برای یافتن نخستین نغمه نگاری ها یی از دوره صفویه تا دوره مشروطه را در بر دارد.

نویسندهمحسن محمدی
ناشرماهور
قطعرحلی
تعداد صفحه508
تاریخ انتشار1394
شابم3-80-802604-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!