مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی ایرانی سامانه ای اشراقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مکتوبات فارسی در باب موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی کیا موسیقیدان اصفهانی، نتیجه زحمات خود را در کتاب ارزشمندی با نام راه و رسم منزل ها که شامل 10 فصل میباشد ارائه داده است. در این کتاب، شرحی از شیوه های علمی از آواز ایرانی، با مفاهیم کمتر شناخته شده موسیقی آمده است.

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

حماسه و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
20000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

گردشگری موسیقی
54500 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تمبک و تمبک نوازان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

مردم شناسی و موسیقی نوار ساحلی شیبکوه
25000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

شناخت موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None