مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 8
سبز آرنگ1(فصلنامه موسیقی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

درویش خان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

موسیقی ایرانی سامانه ای اشراقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

مکتوبات فارسی در باب موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

نغمه رود(نشان ها و سازنامه های عبدالقادربن غیبی حافظ مراغی)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران(جلد سوم)
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

آشنایی همگان با نظریه ساختاری موسیقی ایران(جلد یکم)
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف موسیقی ایرانی و ضربی های قدیمی به روایت یوسف فروتن
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دستگاهی موسیقی ایران برونونتل
65000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

راه و رسم منزل ها
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

منصور اعظمی‌کیا، در کتاب ارزشمند راه و رسم منزل‌ها، مطالب و مفاهیم کاربردی و دقیقی را به خواننده عرضه می‌کند. این کتاب که شرحی بر شیوه‌های علمی آواز ایرانی است، در ده فصل طراحی شده و به چاپ رسیده است.

مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی فنی حرفه ای
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

کتاب مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی، اصول تئوری موسیقی ایرانی و قواعد مربوط به آن را به دانش‌آموزان می‌آموزد و آن‌ها را با موسیقی ردیفی ایرانی آشنا می‌کند.

حماسه و موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گوشه ها ردیف میرزاعبدالله سازهای مضرابی
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف دوره عالی استاد علی اکبرخان شهنازی
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

تمبک و تمبک نوازان
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

گل های صحرایی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

مردم شناسی و موسیقی نوار ساحلی شیبکوه
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد اول
50000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

دوره عالی ردیف نوازی برای سنتور جلد دوم
70000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

ردیف میرزاعبدالله برای تار اجرای نورعلی برومند جلد دوم
290000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None

شناخت موسیقی ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

از رود خشک تا بانگ تر شناخت سازهای ایرانی
27000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه فصلنامه و مجله موسیقی

None