مرکز موسیقی بتهوون
loader
در این مجموعه ابتدا پژوهشی کوتاه در دستگاه ماهور و سپس توضیحاتی درباره ردیف ملاحظه میفرمایید.
نویسندهداریوش صفوت
ناشرنشرارس
قطعوزیری
تعداد صفحه160
تاریخ انتشار1398
شابم0-51-5630-600-978
تیراژ200
در حال بروزرسانی