مرکز موسیقی بتهوون
loader
مروری بر تاریخچه ی غزل اردو در هند پیتر منوئل/ ترجمه ناتالی چوبینه تحولات موسیقی ایران در عصر مشروطه سارا کلانتری گوشه ای از آواز لیلی ومجنون آرش قراگزلو دسته بندی وزنی اشعار بحورالالحان وارتباط آن با دستگاه ها وگوشه های موسیقی ایرانی بابک خضرایی جوانان وهنجارهای رسمی وغیررسمی موسیقایی وحید قاسمی ورضا صمیم ناهنجاری های پژوهش موسیقی در ایران ساسان فاطمی قدرت مرجعیت سیاسی وموسیقی در فرهنگ های آسیای داخلی ژان دورینگ/ ترجمه ناتالی چوبینه میراث موسیقایی وهویت ملی در ازبکستان الکساندر جومانف/ ترجمه ناتالی چوبینه موسیقی در ازبکستان امروز: همگرایی زیباشناسی مارکسیستی وسنت آسیای مرکزی تئودر لوین/ ترجمه ناتالی چوبینه باز قلمرو سازی فرهنگ در دولت های جدید آسیای مرکزی: گزارشی از ازبکستان تئودر لوین/ ترجمه ناتالی چوبینه نوازنده ی بزرگ شهنای در گذشت نورمحمدطالبی، آوازگر موسیقی مازندران احمدمحسن پور در ارتباط با یحیی خان، استاد تارساز دکتر ساسان سپنتا تافصلی دیگر.. سید محمدموسوی نمایه ی مقاله ها ومطالب فصلنامه ( شماره های 11تا 31)
نویسندهانتشارات ماهور
مترجم.
ناشرماهور
قطعوزیری
تعداد صفحه220
تاریخ انتشار1385
شابم0
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!