مرکز موسیقی بتهوون
loader
صفحه 1 از 4
سیری بر تاریخ داستان پردازی آوازی و موسیقایی در ایران
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

تربیت شنوایی آموزش سلفژ
160000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

هفت ستاره آواز کلاسیک ایرانی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

گردشگری موسیقی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

می خوانم مینوازم به یاد فرهاد
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

می خوانم می نوازم قطعات چهاردستی
30000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

خسرو خوبان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

اخبار و اسناد قمرالملوک وزیری
120000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد اول
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

برای تو که میخوانی جلد دوم
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

آوازخوانی دامیز
400000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تمرین های آوازخوانی دامیز
250000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

تحریر در آواز ایرانی
360000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

علی کاظمی، نویسندۀ کتاب ارزشمند تحریر در آواز ایرانی می‌باشد. در این کتاب، نقش تحریر در آوازهای ایرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، ارتباط بین آن‌ها، نحوۀ آواگذاری، شکل‌گیری گوشه‌ها و مایه‌های ایرانی تجزیه و تحلیل می‌شود.

موسیقی برای سرایش
700000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

یادگاردوست موسیقی روی رباعیات مولوی
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو
100000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.

آموزش مقدماتی برای موسیقی دانان
350000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

رقص شاپرک
180000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

نغمه های سیاوش متن آوازها و تصنیف های استاد شجریان
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

تمرینات سرایش آوازی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

تکنیک آواز روش تمرین و آموزش خوانندگی
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

None

خاطره ها(1)ترانه های پاپ برای سنتور
ناموجود

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

سلفژ مهارت های بینایی و آوازی
190000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران

در کتاب سلفژ، هنرجو با هنر ریتم‌خوانی، نت‌خوانی و انواع ملودی آشنا می‌شود. دانستن این نکات برای هر آهنگساز، ضروری و برای هر نوازنده، نیاز است. زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا موسیقی را بهتر درک کنند.

همخوانی در موسیقی جلد دوم چگونگی تشکیل و تمرین گروه کر
150000 تومان

گروه کتاب - زیر گروه تاریخ موسیقی ایران