مرکز موسیقی بتهوون
loader

سلفژ آتنال پرورش شنوایی برای موسیقی نو

100000 تومان

این کتاب، شیوه ای برای سلفژ و سرایش موسیقی غیر تنال در قرن بیستم است. مجموعه ای از تجربیات لارس ادلوند در کلاس های آهنگسازی کالج سلطنتی استکهلم. مولف آشنایی با سلفژ تنال را پیش نیازی برای یادگیری سلفژ آتنال میداند و توصیه میکند دست کم یادگیری همزمان دو شیوه را در دستور کار هنرجو قرار بگیرد.چرا "سلفژ آتُنال"؟...

هدف اصلی از پرورش شنوایی، بی شک (بهبود ادراک موسیقایی) ست و روش های مختلف، در حقیقت ابزارهایی برای دست یابی به این هدف هستند. در کنار تواناییِ درکِ ساختارهایِ موسیقایی، رشد احساس موسیقایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در پرورش شنوایی باید به هر دوی این موارد توجه کرد.

از آنجا که این کتاب برای دانشجویان موسیقیِ سده ی بیستم در نظر گرفته شده؛ باید به این نکته توجه کرد که در شیوه ی سنتیِ پرورش شنوایی،  تنالیته‌ی ماژور/مینور  اساس کار بود. چرا که مبنای تولیدات موسیقایی آن دوره نیز همین تنالیته‌ی ماژور/مینور بود. لیکن امروزه با فروپاشی سیستم ماژور/مینور ما در شرایط متفاوتی برای پرورش شنوایی قرار میگیریم. 

روش های سنتی پرورش شنوایی دیگر پاسخگوی موسیقی معاصر نیستند. 

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که: آیا در موسیقی های ساخته شده در سده‌ی بیستم، اصول ساختاریِ منطقی ای که بتواند مبنایی برای شیوه نوین پرورش شنوایی باشد وجود دارد؟ پرورش شنوایی در گذشته مبتنی بر تنالیته ماژور/مینور بود که در آن تریاد، اساس هارمونی به شمار می‌رفت. آیا در موسیقی سده‌ی بیستم نیز چنین اصولی برای تُنالیته و آکردهای روشن و مشخصی به عنوان زیربنای هارمونی وجود دارند؟ 

بدیهی است که این پرسش را باید با "نه" پاسخ گفت!

نگارنده بر این باور است که حتی اطمینان کامل در تشخیص و خواندنِ فاصله، تضمینی برای اطمینان در خواندن ملودی‌های غیر تُنال نیست. در فصول این کتاب به ترتیب به معرفی و تشریح فاصله ها، تمرین های پایه، ملودی ها و آکرد ها پرداخته شده است. به علاوه چهار فصل با به همین دلیل، وظیفه سیستماتیکِ پرورشِ شنواییِ غیر تُنال را تمرین آنگونه ترکیباتی از فاصله ها میداند که مفهوم تُنال ماژور/مینور آنها را تضعیف کند. روشن است که در این سیستم هر فاصله، به عنوان یک عنصر نابسته‌ی آتُنال، دارای اهمیت بسیاری در این تمرین ها می باشد.

عنوان "نمونه ملودی‌هایی از ادبیات موسیقی" برای کمک به پرورش شنوایی برای موسیقی نو در میان دیگر فصول گنجانیده شده است.

هر یک از فصول کتاب خود بخش های دیگری دارد. به عنوان مثال در فصل "تمرین های پایه" با سی فراز  کوتاه روبرو میشویم که هر فراز بعد از خوانده شدن با نام نت، پی خوانی و سپس پی نوازی میشود. با تکنیکِ یافتنِ اشتباهاتِ عمدی، به تعمیق آموزه های قبلی پرداخته میشود. بعد از کسب مهارت دیکته ی نت، نوبت به پی سرایی و پی نوازیِ انتقالی ست و...

نویسندهلارس ادلوند
مترجمسیاوش بیضایی
ناشرنوگان
قطعرحلی
تعداد صفحه72
تاریخ انتشاریکم 1398
شابم8-38-802606-0-979
تیراژ1000
ارسال دیدگاه

بحث درباره این مطلب را شما آغاز کنید!